Selecteer een pagina

HUISREGELS

Bezoekers dienen zich te allen tijde te houden aan de gewone voor de handliggende regels, die overal in de maatschappij gelden. Er is hierop geen uitzondering.

ALGEMENE REGELS:

1. Alle aanwijzingen van de crew en barpersoneel, die verband houden met deze huisregels, moeten direct opgevolgd worden. Klachten kunt u direct bij de organisatie melden.
2. Alcoholhoudende dranken worden niet verstrekt aan personen beneden de 18 jaar.
3. U moet te allen tijde uw legitimatie kunnen tonen als u hier om wordt gevraagd door de crew of het barpersoneel.
4. Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.
5. Tijdens de openingstijden van de tent (kunnen) foto en video-opnames worden gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de
organisatie om deze opnames te maken, verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

HET IS VERBODEN OM:

1. drugs te gebruiken of te verhandelen in en rondom de feesttent
2. wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben
3. diefstal of vernieling plegen
4. goederen te verhandelen of te helen
5. geweld te gebruiken of met geweld te dreigen
6. discriminerende opmerkingen maken
7. door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren
8. beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam)
9. open vuur te maken in en rondom de feesttent
10. vuurwerk af te steken in te rondom de feesttent
11. te roken, mocht u deze regel wel overtreden dan zullen de kosten van de eventuele boete van de VWA op u worden verhaald.

HET IS NIET TOEGESTAAN:

1. eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen
2. drinken buiten het feestterrein mee te nemen
3. geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van de feesttent

DE TOEGANG KAN GEWEIGERD WORDEN:

1. als u aangeschoten of dronken bent
2. de toegang eerder is ontzegd (ontzegging is gegeven)
3. als u zich niet aan de huisregels houdt

BIJ HET PLEGEN VAN MISDRIJVEN:

1. wordt u aangehouden en worden er relevante goederen in beslag genomen
2. wordt u overgedragen aan de politie
3. doen we aangifte of dienen een klacht in

BIJ HET NIET NALEVEN VAN ONZE HUISREGELS:

1. wordt u uit de feesttent verwijderd en zal u (eventueel) de toegang tot het gebouw, tent en evenemententerrein worden ontzegd
2. wordt bij huisvredebeuk de politie ingeschakeld.